Jacek Tarczyński

krótko o mnie

 

Jacek Tarczyński- pedagog, nauczyciel muzyki. Inspiracje do swoich niezwykle oryginalnych zajęć czerpie z systemu Carla Orffa. Ponadprzeciętne zaangażowanie i entuzjazm dzieci, z którymi pracuje (a właściwie – bawi się) osiąga dzięki swoim oryginalnym, wypracowanym przez kilkunastoletnią praktykę oraz specjalistyczne studia, metodom i technikom, eksponującym twórcze zaangażowanie dziecka.

Działania twórcze – śpiew, gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku, taniec – w dużej mierze oparte na improwizacji. Jest to główna oś jego zajęć, zarówno z dziećmi, jak i studentami czy nauczycielami-praktykami, uczestniczącymi w kursach przez niego prowadzonych. Mimo wielu setek uczestników jego szkoleń trudno znaleźć kontynuatora, który z podobnym zaangażowaniem oraz skutkiem byłby zdolny zainteresować dzieci uprawianiem muzyki.

 

„Od zarania dziejów dzieci nie lubiły się uczyć.
Wolałyby raczej grać, a jeśli masz na sercu ich zainteresowania,
pozwolisz im uczyć się podczas zabawy;
przekonają się, że to, co opanowali, jest dziecinnie proste”.
Carl Orff

Moje publikacje

Publikacje:

 • xxx1 („Przegląd Edukacyjny” 1995)
 • Jak powstało koło terenowe Polskiego Towarzystwa C. Orffa („Kwartalnik PTCO” 1995 nr III)
 • Wywiad xxx („Przegląd Edukacyjny” 1997)
 • Spotkanie w Slavonicach („Kwartalnik PTCO” 1999 nr VI)
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss („Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2000, nr 2/3; 2001, nr 2)
 • Próba Polskiej Adaptacji Metody Batii Strauss („Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 2)
 • Z profesor Mariolą Śliwińską-Kowalską – redaktorem książki „Głos narzędziem pracy” rozmawia Jacek Tarczyński („Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 2)
 • Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów („Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 2)
 • Nietypowe instrumentarium w edukacji muzycznej dzieci młodszych(„Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008, nr 5)
 • Studia Podyplomowe w Salzburgu Advanced Studies In Music and Dance Education – Orff_Schulwerk („Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008, nr 3)
 • Wykorzystanie zabawek dziecięcych na zajęciach muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej” („Wychowanie Muzyczne” nr 4/2011, strony 43-46)
 • Dodatek Muzyczny: „Siedem krasnoludków” („Wychowanie Muzyczne” nr 4/2011, strony 83/84)

Nagrania CD:

 • Tańce Polskie – Wykonanie – Jacek Tarczyński, Krzysztof Rogalski. Aranżacja – Jerzy Smoczyński. Produkcja – Jacek Tarczyński.
  Nagrania dokonałem na Rolandzie E-36 i MC50 – 1996.

Programy telewizyjne:

TVP Łódź- tytuł cyklu- „Rzepka” – (Dorota Ceran, Jacek Tarczyński)

Tytuły odcinków:

 • „Starożytność” – data emisji 14.11.98 r. czas 16 min. 12 sek.
 • „Średniowiecze” – data emisji 12.12.98 r. czas 17 min. 20 sek.
 • „Renesans” – data emisji 09.01.99 r. czas 16 min. 53 sek.
 • „Barok” – data emisji 13.02.99 r. czas 20 min. 22 sek.
 • „Romantyzm” – data emisji 10.04.99 r. czas 17 min. 27 sek.
 • „Pozytywizm” – data emisji 08.05.99 r. czas 16 min. 13 sek.
 • „Młoda Polska” – data emisji 12.06.99 r. czas 17 min. 51 sek.
 • „XX-lecie międzywojenne” – data emisji xx.xx.xx r. czas 17 min. 24 sek.
 • „Podsumowanie/ Zwiastun” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Wojna” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Współczesność” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.

TVP Łódź – tytuł cyklu – „Obieżyświat” – (Dorota Ceran, Jacek Tarczyński)

Tytuły odcinków:

 • „Rosja” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Włochy” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Czechy” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Irlandia” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Austria” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
 • „Francja” – data emisji xx.xx.xx r. czas xx min. xx sek.
Moje niektóre „KREACJE” w programach telewizyjnych:
Ja, jako: nauczyciel, Strauss, Ludwik XIV, podróżnik i Mozart.

Pisali o mnie

„Mamo to ja”

NR 2 (49)/99 s. 58

„W centrum”

Nr 6/2007 s. 12., s. 13.

„Wychowanie Muzyczne w Szkole”

Nr 3/2009, s. 60-61
W. Jankowski. „Spotkanie w Nałęczowie- dobry początek”

„Plzen”

22 czerwca 2005r.

„Kraj Plzensky”

22 czerwca 2005r.

„Schulwerk Carla Orffa…”

Fragment pracy doktorskiej Pani Beaty Michalak. s.1,s.187.

„Wychowanie Muzyczne w Szkole”

Nr 1/2010, s. 86-87
„II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki”

„Warsztaty teatralne i zajęcia według koncepcji Carla Orffa jako forma zajęć dodatkowych”

Praca magisterska Pani Renaty Gilskiej

„Denik”

streda 13.cervenec 2011

Bliscy nieznani – odcinek o mojej pracy

Emisja 24 grudnia 2008 roku TVP Łódź

A to coś całkiem
egzotycznego 🙂

Przebieg pracy zawodowej

Kwalifikacje

 

 • Magister pedagogiki – Wydział Wychowania Muzycznego WSP w Kielcach;
 • Nauczyciel mianowany z dwudziestoletnim stażem pracy;
 • Studia podyplomowe:
  – Studium Wychowania Muzycznego według idei Carla Orffa Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie;
  – Studia podyplomowe Tańca i Muzyki – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
  – Postgraduate University Course: Advanced Studies in Music and Dance Education (Orff Schulwerk) – University Mozarteum, Institute for Music and Dance Education, Orff Institute; (2005)

 

 

 • Udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych seminariach i kursach doskonalących;
 • Przeprowadzenie ponad 130 kursów doskonalących dla nauczycieli i studentów w kraju i za granicą;
 • Licencja na nauczanie w szkołach muzycznych YAMAHA (keyboard);
 • Licencja na prowadzenie szkoły muzycznej YAMAHA.

Praca zawodowa

< 1990

 • Podjęcie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze nauczyciela muzyki w S.P. Nr 1 w Łodzi;
 • Podjęcie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze akompaniatora w ZSR w Bratoszewicach;

1990-1995

 • Podjęcie pracy w charakterze nauczyciele wychowania muzycznego w SP nr 32 w Łodzi;
 • Założenie i prowadzenie teatrzyku szkolnego Człapu-Człap;
 • Występ teatrzyku Człapu-Człap w Teatrze Nowym w Łodzi;
 • Zainicjowanie i współzałożenie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, które jest częścią ogólnopolskiego, a zarazem światowego stowarzyszenia, propagującego pedagogikę Carla Orffa oraz inne nowoczesne systemy wychowania muzycznego;
 • Zainicjowanie i zorganizowanie wspólnie z członkami koła terenowego PTCO siedmiomiesięcznego kursu pedagogiki Carla Orffa dla 45 nauczycieli z okręgu łódzkiego pod patronatem Akademii Muzycznej im. F. Chopina
  w Warszawie, pod nadzorem metodycznym pani Urszuli Smoczyńskiej;
 • Założenie szkolnego kwartetu fletowego;
 • Zorganizowanie I Salonu Odrzuconych w Głownie pod nadzorem merytorycznym pani Haliny Machulskiej z Teatru Ochota w Warszawie (jest to ogólnopolski, dziecięcy i cykliczny festiwal teatralny, organizowany przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Głowno, Domu Kultury w Głownie, ZHP w Głownie i SP Nr 32 w Łodzi);
 • Przygotowanie i wystawienie w ośrodku Alliance Française oraz w Muzeum Historii Miasta Łodzi musicalu pt. Leśny Festiwal w dwóch wersjach językowych (francuskiej i polskiej);

1995-1996

 • Produkcja i nagranie płyt CD wraz z Krzysztofem Rogalskim z tańcami narodowymi i regionalnymi dla potrzeb PTCO;
 • Przygotowanie i opracowanie musicalu pt. Jacek i Placek;
 • Zorganizowanie II Salonu Odrzuconych pod przewodnictwem Artura Barcisia, z udziałem m.in. Macieja Strzelczyka;
 • Uzyskanie licencji firmy YAMAHA na prowadzenie lekcji gry na keyboardach według systemu Yamaha – Szkoła Muzyczna;
 • Uzyskanie licencji firmy YAMAHA na prowadzenie szkoły muzycznej według systemu Yamaha – Szkoła Muzyczna;

1996-1999

 • Rozpoczęcie działalności pierwszej autoryzowanej szkoły gry na keyboardach w Łodzi (Yamaha – Szkoła Muzyczna);
 • Podjęcie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze nauczyciela muzyki w LIII liceum ogólnokształcącym w Łodzi;
 • Uczestnictwo w II Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki – Łódź 97;
 • Przeprowadzenie kursów nt. idei Orffa dla nauczycieli z województwa łódzkiego, Wielunia, Łasku, Bielska-Białej i Poronina;
 • Uczestnictwo w III Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), zorganizowanym przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • Prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Rzepka (5 odcinków)
 • Uczestnictwo w IV Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), zorganizowanym przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • Przeprowadzenie kursów nt. idei Orffa dla nauczycieli z województwa łódzkiego, Łasku i Krakowa;
 • Zorganizowanie wraz z członkami PTCO kursu na temat Tańce regionalne różnych narodów, przeprowadzonego przez prof. dr Andrzeja Stadnickiego, dla nauczycieli z województwa łódzkiego;

2000-2009

 • Prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Rzepka (6 odcinków);
 • Prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Obieżyświat
  (6 odcinków);
 • Uczestnictwo w V i VII Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), organizowanych przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • Uczestnik VI Kursu Muzyki Elementarnej w Nitra (Słowacja), organizowany przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w Warszawie, Gdańsku, Rabce, Myślenicach, Białymstoku, Bydgoszczy, Łomży, Białej Podlaskiej, Tarnowie, Olsztynie, Krakowie, Strzelcach Opolskich, Radomiu, Kędzierzynie-Koźlu, Polskiej Cerekwi, Włoszczowie, Poznaniu, Kaliszu, Katowicach, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze, Gliwicach, Dębicy, Kluczborku, Namysłowie, Poddębicach, Głubczycach, Pile, Koninie, Toruniu, Oławie, Nałęczowie;
 • Zorganizowanie kursu na temat Idea Orffa w praktyce, przeprowadzonego przez panią Lenkę Pospisilową dla nauczycieli z województwa łódzkiego;
 • Prowadzenie w roku akademickim 2000/2001 oraz okazjonalnie w 2002 zajęć doskonalących dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Prowadzenie corocznych zajęć dla słuchaczy Studium Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie;
 • Prowadzenie zajęć dla studentów i słuchaczy Akademii Pedagogiki Specjalnej
  nt. Aktywnych form wychowania muzycznego;
 • Prowadzenie zajęć w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi dla studentów studiów podyplomowych;
 • Zainicjowanie produkcji dzwonków sopranowych i altowych zgodnych z ideą Carla Orffa przez firmę MAREK w Częstochowie oraz opracowanie wraz z panem Zbigniewem Ciechanem wkładki instruktażowej;
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli w Salzburgu, Slavonicach, Pilźnie, Pradze i Ołomuńcu;
 • Emisja programu w TVP-Łódź pt. Bliscy nieznani – twój bohater, poświęconego mojej pracy z dziećmi;
 • Udział w projekcie ARTIBUS którego autorem i realizatorem jest MDK w Kutnie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt zakończony koncertem na Zamku Królewskim w Warszawie;
 • Współtworzenie cyklicznego projektu Filharmonii Łódzkiej i Polskiego Towarzystwa Carla Orffa pt. Odkrywcy Muzyki;

Nagrody

 • I miejsce na Konfrontacjach Sceny Szkolnej za przedstawienie pt. Królowa Śniegu, dla teatrzyku Człapu-Człap – 1992 r.;
 • Nominacja teatrzyku Człapu-Człap do Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych ZŁOTA MASKA w Poznaniu (eliminacje strefowe w Bielsku) – 1992 r.;
 • I miejsce dla szkolnego teatru Człapu-Człap w przeglądzie Scena Młodego Artysty, zorganizowanym przez MDK „Energetyk” – 1993 r.;
 • II miejsce na Konfrontacjach Sceny Szkolnej za musical pt. Bajka o gwiazdach – czyli wielka kariera – 1994 r.;
 • Podwójne I miejsce na Festiwalu Twórczości Harcerskiej w Głownie „Bratosz 94” w kategorii teatru i piosenki – 1994 r.;
 • Wyróżnienie na Konkursie Piosenki Różnej „Knieja 95” (DK „Energetyk”) dla zespołu fletowego i wokalnego;
 • II nagroda na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Konfrontacje’96, za musical pt. Jacek i Placek – 1996 r.;
 • I nagroda dla szkolnego teatru w przeglądzie Scena Młodego Artysty, zorganizowanej przez MDK „Energetyk” za musical pt. Jacek i Placek – 1996 r.;
 • Nagroda na I Widzewskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych – 1996 r.;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi – 1996 r.;
 • Nominacja dla teatrzyku Człapu-Człap na XVII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych Dziatwa’96;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1991 r.;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1992 r.;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1993 r.;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1994 r.;
 • Nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1995 r.;
 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy
  pedagogiczno-wychowawczej.