JACEK TARCZYŃSKI

WYCHOWANIE MUZYCZNE

MUSIC: ON/OFF

O mnie

   Jacek Tarczyński – pedagog, nauczyciel muzyki. Inspiracje do swoich niezwykle oryginalnych zajęć czerpie z systemu Carla Orffa. Ponadprzeciętne zaangażowanie i entuzjazm dzieci, z którymi pracuje (a właściwie – bawi się) osiąga dzięki swoim, oryginalnym, wypracowanym przez kilkunastoletnią praktykę oraz specjalistyczne studia, metodom
i technikom, eksponującym twórcze zaangażowanie dziecka. Działania twórcze - śpiew, gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku, taniec - w dużej mierze oparte na improwizacji, to główna oś jego zajęć, zarówno z dziećmi, jak i studentami czy nauczycielami-praktykami, uczestniczącymi w kursach przez niego prowadzonych. Mimo wielu setek uczestników jego szkoleń trudno znaleźć kontynuatora, który z podobnym zaangażowaniem oraz skutkiem byłby zdolny zainteresować dzieci uprawianiem muzyki.

dr Piotr Soszyński (Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Łódzkiego)

Pisali o mnie – kliknij na artykuł aby przeczytać.

Artykuł

"Mamo to ja"
NR 2 (49)/99 s. 58
Artykuł Artykuł

"W centrum"
Nr 6/2007 s. 12., s. 13.
Artykuł

"Wychowanie Muzyczne w Szkole"
Nr 3/2009, s. 60-61
W. Jankowski. "Spotkanie w Nałęczowie- dobry początek"
Artykuł

„Plzen”
22 czerwca 2005r.
Artykuł

„Kraj Plzensky”
22 czerwca 2005r.
Artykuł Artykuł

"Schulwerk Carla Orffa..."
Fragment pracy doktorskiej Pani Beaty Michalak. s.1,s.187.
Artykuł

"Wychowanie Muzyczne w Szkole"
Nr 1/2010, s. 86-87
"II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki"
Artykuł

A to coś całkiem
egzotycznego :-)
Artykuł Artykuł

„Warsztaty teatralne i zajęcia według koncepcji Carla Orffa jako forma zajęć dodatkowych”
Praca magisterska Pani Renaty Gilskiej
Zdjęcie

"Denik"
streda 13.cervenec 2011
Zdjęcie

Bliscy nieznani – odcinek o mojej pracy
Emisja 24 grudnia 2008 roku TVP Łódź


Przebieg pracy zawodowej

Kwalifikacje

 • magister pedagogiki – Wydział Wychowania Muzycznego WSP w Kielcach;
 • nauczyciel mianowany z dwudziestoletnim stażem pracy;
 • studia podyplomowe:
  – Studium Wychowania Muzycznego według idei Carla Orffa Akademia Muzyczna
  im. F. Chopina w Warszawie;
  – Studia podyplomowe Tańca i Muzyki – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
  w Warszawie;
  – Postgraduate University Course: Advanced Studies in Music and Dance Education (Orff Schulwerk) – University Mozarteum, Institute for Music and Dance Education, Orff Institute; (2005)

  Zdjęcie
 • udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych seminariach i kursach doskonalących;
 • Przeprowadzenie ponad 130 kursów doskonalących dla nauczycieli i studentów w kraju i za granicą;
 • licencja na nauczanie w szkołach muzycznych YAMAHA (keyboard);
 • licencja na prowadzenie szkoły muzycznej YAMAHA.

Praca zawodowa

< 1990

 • Podjecie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze nauczyciela muzyki
  w S.P. Nr 1 w Łodzi;
 • Podjecie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze akompaniatora
  w ZSR w Bratoszewicach;

1990-1995

 • podjęcie pracy w charakterze nauczyciele wychowania muzycznego w SP nr 32 w Łodzi;
 • założenie i prowadzenie teatrzyku szkolnego Człapu-Człap;
 • występ teatrzyku Człapu-Człap w Teatrze Nowym w Łodzi;
 • zainicjowanie i współzałożenie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, które jest częścią ogólnopolskiego, a zarazem światowego stowarzyszenia, propagującego pedagogikę Carla Orffa oraz inne nowoczesne systemy wychowania muzycznego;
 • zainicjowanie i zorganizowanie wspólnie z członkami koła terenowego PTCO siedmiomiesięcznego kursu pedagogiki Carla Orffa dla
  45 nauczycieli z okręgu łódzkiego pod patronatem Akademii Muzycznej im. F. Chopina
  w Warszawie, pod nadzorem metodycznym pani Urszuli Smoczyńskiej;
 • założenie szkolnego kwartetu fletowego;
 • zorganizowanie I Salonu Odrzuconych w Głownie pod nadzorem merytorycznym pani Haliny Machulskiej z Teatru Ochota w Warszawie (jest to ogólnopolski, dziecięcy i cykliczny festiwal teatralny, organizowany przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Głowno, Domu Kultury w Głownie, ZHP w Głownie i SP Nr 32 w Łodzi);
 • przygotowanie i wystawienie w ośrodku Alliance Française oraz w Muzeum Historii Miasta Łodzi musicalu pt. Leśny Festiwal w dwóch wersjach językowych (francuskiej i polskiej);

1995-1996

 • Produkcja i nagranie płyt CD wraz z Krzysztofem Rogalskim z tańcami narodowymi i regionalnymi dla potrzeb PTCO;
 • przygotowanie i opracowanie musicalu pt. Jacek i Placek;
 • zorganizowanie II Salonu Odrzuconych pod przewodnictwem Artura Barcisia, z udziałem m.in. Macieja Strzelczyka;
 • uzyskanie licencji firmy YAMAHA na prowadzenie lekcji gry na keyboardach według systemu Yamaha – Szkoła Muzyczna;
 • uzyskanie licencji firmy YAMAHA na prowadzenie szkoły muzycznej według systemu Yamaha – Szkoła Muzyczna;

1996-1999

 • rozpoczęcie działalności pierwszej autoryzowanej szkoły gry na keyboardach w Łodzi (Yamaha – Szkoła Muzyczna);
 • Podjecie pracy przez jeden rok szkolny w charakterze nauczyciela muzyki w LIII liceum ogólnokształcącym w Łodzi;
 • uczestnictwo w II Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki – Łódź 97;
 • przeprowadzenie kursów nt. idei Orffa dla nauczycieli z województwa łódzkiego, Wielunia, Łasku, Bielska-Białej i Poronina;
 • uczestnictwo w III Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), zorganizowanym przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Rzepka (5 odcinków)
 • uczestnictwo w IV Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), zorganizowanym przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • przeprowadzenie kursów nt. idei Orffa dla nauczycieli z województwa łódzkiego, Łasku
  i Krakowa;
 • zorganizowanie wraz z członkami PTCO kursu na temat Tańce regionalne różnych narodów, przeprowadzonego przez prof. dr Andrzeja Stadnickiego, dla nauczycieli z województwa łódzkiego;

2000-2009

 • prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Rzepka (6 odcinków);
 • prowadzenie i współautorstwo programu dla dzieci w TVP o/Łódź pt. Obieżyświat
  (6 odcinków);
 • uczestnictwo w V i VII Kursie Muzyki Elementarnej w Slovanice (Czechy), organizowanych przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • uczestnik VI Kursu Muzyki Elementarnej w Nitra (Słowacja), organizowany przez Instytut Orffa w Salzburgu oraz Fundację C. Orffa w Monachium;
 • przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w Warszawie, Gdańsku, Rabce, Myślenicach, Białymstoku, Bydgoszczy, Łomży, Białej Podlaskiej, Tarnowie, Olsztynie, Krakowie, Strzelcach Opolskich, Radomiu, Kędzierzynie-Koźlu, Polskiej Cerekwi, Włoszczowie, Poznaniu, Kaliszu, Katowicach, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze, Gliwicach, Dębicy, Kluczborku, Namysłowie, Poddębicach, Głubczycach, Pile, Koninie, Toruniu, Oławie, Nałęczowie;
 • zorganizowanie kursu na temat Idea Orffa w praktyce, przeprowadzonego przez panią Lenkę Pospisilową dla nauczycieli z województwa łódzkiego;
 • prowadzenie w roku akademickim 2000/2001 oraz okazjonalnie w 2002 zajęć doskonalących dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • prowadzenie corocznych zajęć dla słuchaczy Studium Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie;
 • prowadzenie zajęć dla studentów i słuchaczy Akademii Pedagogiki Specjalnej
  nt. Aktywnych form wychowania muzycznego;
 • prowadzenie zajęć w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi dla studentów studiów podyplomowych;
 • zainicjowanie produkcji dzwonków sopranowych i altowych zgodnych z ideą Carla Orffa przez firmę MAREK w Częstochowie oraz opracowanie wraz z panem Zbigniewem Ciechanem wkładki instruktażowej;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli w Salzburgu, Slavonicach, Pilźnie, Pradze i Ołomuńcu;
 • emisja programu w TVP-Łódź pt. Bliscy nieznani – twój bohater, poświęconego mojej pracy z dziećmi;
 • udział w projekcie ARTIBUS którego autorem i realizatorem jest MDK w Kutnie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt zakończony koncertem na Zamku Królewskim w Warszawie;
 • współtworzenie cyklicznego projektu Filharmonii Łódzkiej i Polskiego Towarzystwa Carla Orffa pt. Odkrywcy Muzyki;

Nagrody

 • I miejsce na Konfrontacjach Sceny Szkolnej za przedstawienie pt. Królowa Śniegu, dla teatrzyku Człapu-Człap – 1992 r.;
 • nominacja teatrzyku Człapu-Człap do Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych ZŁOTA MASKA w Poznaniu (eliminacje strefowe w Bielsku) – 1992 r.;
 • I miejsce dla szkolnego teatru Człapu-Człap w przeglądzie Scena Młodego Artysty, zorganizowanym przez MDK „Energetyk” – 1993 r.;
 • II miejsce na Konfrontacjach Sceny Szkolnej za musical pt. Bajka o gwiazdach – czyli wielka kariera – 1994 r.;
 • podwójne I miejsce na Festiwalu Twórczości Harcerskiej w Głownie „Bratosz 94” w kategorii teatru i piosenki – 1994 r.;
 • wyróżnienie na Konkursie Piosenki Różnej „Knieja 95” (DK „Energetyk”) dla zespołu fletowego i wokalnego;
 • II nagroda na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Konfrontacje’96, za musical pt. Jacek i Placek – 1996 r.;
 • I nagroda dla szkolnego teatru w przeglądzie Scena Młodego Artysty, zorganizowanej przez MDK „Energetyk” za musical pt. Jacek i Placek – 1996 r.;
 • nagroda na I Widzewskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych – 1996 r.;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi – 1996 r.;
 • nominacja dla teatrzyku Człapu-Człap na XVII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych Dziatwa’96;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1991 r.;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1992 r.;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1993 r.;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1994 r.;
 • nagroda indywidualna Dyrektora Szkoły w 1995 r.;
 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy
  pedagogiczno-wychowawczej.Zespół "Człapu-Człap" w wersji teatralnej jak i wokalno-instrumentalnej
„Batia Strauss - Aktywne Słuchanie Muzyki” - „Aktywne Formy Wychowania Muzycznego”
Aktywne formy wychowania muzycznego. Aktywne słuchanie muzyki – Batia Strauss. Śpiew. Gra na instrumentach. Improwizacja. Kursy. Szkolenia. Ruch przy muzyce. Taniec.
Copyright © 2009 Jacek Tarczyński, fot. ze zbiorów autora, muzyka A. Klemba design: TDSOFT
11725