JACEK TARCZYŃSKI

WYCHOWANIE MUZYCZNE

MUSIC: ON/OFF

Witam na mojej stronie

SYSTEM ORFFA1


„Wszystko, co mam, biorę z muzyki,
by potem wszystko oddać muzyce..."
          Doug Goodkin 21.04.2005

   System Orffa od ponad pięćdziesięciu lat inspiruje nauczycieli na całym świecie do odkrywania nowych sposobów przekazywania muzyki dzieciom. Wydany w latach 1950-1954 Schulwerk doczekał się adaptacji w wielu krajach, często odmiennych od oryginału, a jednak za każdym razem realizujących to, co jest istotą koncepcji Orffa: połączenie słowa, muzyki, tańca, gry na instrumentach i szeroko pojętej twórczości własnej.

   „Praca z Schulwerkiem Orffa nie polega na studiowaniu i wprowadzaniu melodii i piosenek
z gotowym akompaniamentem, lecz na ciągłej «ars inveniendi», spontanicznej sztuce poszukiwania na sto sposobów i z tysiącem możliwych struktur”3.

   Z tego powodu praca w systemie Orffa powinna być ciągłym wsłuchiwaniem się w siebie
i w drugiego człowieka, łączyć się z gotowością do ciągłych poszukiwań, gotowości uczenia się od dzieci jak i odnajdywaniem dziecka w sobie.

   Więcej...

Jacek Tarczyński
1Artykuł jest napisany w oparciu o fragmenty pracy dyplomowej autora pt. A concept for using the insights and experiences gained at the Orff Institute for my future pedagogical work, napisanej w 2005 roku podczas studiów podyplomowych w Universität für Musik Mozarteum, Institut für Musik- und Tanzpädagogik – Orff-Institut w Salzburgu.
2Z notatek autora podczas wykładu D.G.
3Schulwerk-Arbeit besteht nicht im Einstudieren und Vorführen von Melodien und Liedern mit fertigen Begleitungen, sondern in einer ständigen „ars inveniendi”, einer spontanen Findekunst auf hundert Wegen und mit tausend möglichen Strukturen. W. Thomas, Einleitung../W:/ G. Keetman, Elementaria. Erster Umgang mit dem Orff-Schulwerk. Stuttgart 1970, s. 12.


„Batia Strauss - Aktywne Słuchanie Muzyki” - „Aktywne Formy Wychowania Muzycznego”
Copyright © 2009 Jacek Tarczyński, fot. ze zbiorów autora, muzyka A. Klemba design: TDSOFT
1966